Sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Toán 6 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách bài tập Toán 6 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Sách bài tập Toán 6 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Bài 61 trang 102 SBT Toán 6 – Cánh Diều Tập 2: Quả bóng đá chúng ta thường nhìn thấy ngày nay được ghép...
Đo góc: Đặt thước sao cho tâm của thước trùng với đỉnh chung của hai tia, mép trong thân thước trùng với một...
Bài 59 trang 102 SBT Toán 6 – Cánh Diều Tập 2: Quan sát Hình 43, đọc tên các điểm: Nằm trong góc (uAv)...
Cho góc xOy khác góc bẹt. Điểm M được gọi là điểm trong của góc xOy không bẹt nếu tia OM cắt một...
Bài 60 trang 102 SBT Toán 6 – Cánh Diều Tập 2: Tên các góc ở Hình 44 và viết các góc đó theo...
Kể tên các góc, đọc số đo từ hình 44 Sắp xếp theo thứ tư tăng dần. Giải và trình bày phương pháp...
Bài 57 trang 101 SBT Toán 6 – Cánh Diều Tập 2: Cho tia Ax. Có thể vẽ được bao nhiêu tia Ay sao...
Góc là hình gồm hai tia chung gốc (không kể đến thứ tự tia). Hướng dẫn giải bài 57 trang 101 sách bài...
Bài 58 trang 101 SBT Toán 6 – Cánh Diều Tập 2: Vẽ đoạn thẳng AB. Vẽ một góc có số đo 55° với...
Vẽ góc cho trước số đo a, đỉnh A và một cạnh AB Đặt thước sao cho tâm của thước trùng với điểm...
Bài 55 trang 101 SBT Toán 6 – Cánh Diều Tập 2: Cho đoạn thẳng (AB), điểm (O) thuộc tia đối của tia (AB)....
Trung điểm O của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A và B sao cho \(OA = OB\) Nếu O là trung...
Bài 56 trang 101 SBT Toán 6 – Cánh Diều Tập 2: Đo các góc xOz, xOy, tOy, xOx’ ở Hình 4Xác định góc...
Góc nhọn có số đo lón hơn 0° và nhỏ hơn 90°; Góc vuông có số đo bằng 90°; Góc tù có số...
Bài 54 trang 101 SBT Toán 6 – Cánh Diều Tập 2: Cho n đường thẳng, trong đó bất kì 2 đường thẳng nào...
Cứ hai đường thẳng cắt nhau thì có 1 giao điểm Mỗi đường thẳng đều cắt n – 1 đường thẳng còn lại...
Bài 53 trang 101 SBT Toán 6 – Cánh Diều Tập 2: Cho 10 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng
Qua n điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng có \(\frac{{n. Lời giải bài tập, câu hỏi bài 53 trang...
Bài 51 trang 101 SBT Toán 6 – Cánh Diều Tập 2: Quan sát Hình 41, hãy nêu: Năm cặp đường thẳng cắt nhau...
Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau. Giải và trình bày phương pháp giải bài...