Sách bài tập Toán 6 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 6 Sách bài tập Toán 6 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Sách bài tập Toán 6 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Sách bài tập Toán 6 - Kết nối tri thức.

Mới cập nhật

Bài 24 trang 97 SBT Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Em có thể thuộc nhóm nào?
Liệt kê các khả năng có thể xảy ra. giải Bài 24 trang 97 sách bài tập (SBT) Toán 6 Kết nối tri...
Bài 22 trang 97 SBT Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trang và Hùng đã quan sát và ghi lại một...
*Phương pháp vẽ biểu đồ cột: Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau + Trục ngang ghi danh...
Bài 23 trang 97 SBT Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho biết điểm thi của những môn nào tăng lên...
A)*Phương pháp vẽ biểu đồ cột kép: Bước 1: Vẽ 2 trục ngang và dọc vuông góc với nhau + Trục ngang ghi...
Bài 21 trang 97 SBT Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho hình vẽ: Đo và tính tổng số đo các...
Đo góc. Trả lời giải Bài 21 trang 97 sách bài tập (SBT) Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống -...
Bài 20 trang 96 SBT Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho hình vẽ: Hãy gọi tên các góc có đỉnh...
-Góc có số đo bằng 90\(^ \circ \)là góc vuông -Góc có số đo nhỏ hơn 180\(^ \circ \)và lớn hơn 90\(^ \circ...
Bài 18 trang 96 SBT Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Cho đoạn thẳng AC dài 6 cm. Điểm B nằm...
Vẽ hình. B nằm giữa A và C thì BA + BC = AC. Hướng dẫn giải Bài 18 trang 96 sách bài...
Bài 19 trang 96 SBT Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Hai góc xAy và yBz có chung cạnh hay không?
Đo góc. Phân tích và giải Bài 19 trang 96 sách bài tập (SBT) Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống...
Bài 17 trang 96 SBT Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Mỗi ngày, tàu vũ trụ đi được bao nhiêu dặm?
Tìm số ngày trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1999. Phân tích và lời giải Bài 17 trang 96 sách...
Bài 16 trang 95 SBT Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Thời gian t (tính bằng phút) của hiện tượng nguyệt...
Thay các giá trị của d, D, k, K vào công thức. Trả lời giải Bài 16 trang 95 sách bài tập (SBT)...
Bài 14 trang 95 SBT Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống: Tính một cách hợp lí. (begin{array}{l}a)A = - frac{{11}}{{13}} +...
Nhóm các số hạng có cùng mẫu số với nhau. Phân tích và giải Bài 14 trang 95 sách bài tập (SBT) Toán...