Trang chủ Lớp 6 Toán lớp 6 Bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2: 68868 : 564888...

Bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2: 68868 : 564888 . 100% = 53,35%...

Bài 153 trang 62 SGK Toán 6 tập 2. Tỉ số phần trăm của học sinh nam là:. Bài 17. Biểu đồ phần trăm

Số liệu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 1998 – 1999 cho biết: Cả nước ta có 5564888 học sinh THCS, trong đó có 2968868 học sinh nam. Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh nữ so với tổng số học sinh THCS.

Quảng cáo

Tỉ số phần trăm của học sinh nam là:

2968868 : 5564888 . 100% = 53,35%

Tỉ số phần trăm của học sinh nữ là:

100% – 53,35% = 46,65%

Quảng cáo