Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 43 trang 133: Nêu những...

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 43 trang 133: Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ....

Chia sẻ
Câu hỏi thảo luận số 2 bài 43 trang 133. Lời giải chi tiết Bài 43. Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ.

Đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ đã gây ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp:

– Nạn thất nghiệp, thiếu việc làm.

Quảng cáo

– Khu nhà ổ chuột, nghèo đói…

– Các tệ nạn xã hội diễn ra nhiều nơi

– An ninh, trật tự xã hội phức tạpMục lục môn Địa 7

Chia sẻ