Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 43 trang 133: Nêu những...

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 43 trang 133: Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ....

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 43 trang 133. Lời giải chi tiết Bài 43. Dân cư xã hội Trung và Nam Mĩ

Nêu những vấn đề xã hội nảy sinh do đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ.

Quảng cáo

Đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ đã gây ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp:

– Nạn thất nghiệp, thiếu việc làm.

– Khu nhà ổ chuột, nghèo đói…

– Các tệ nạn xã hội diễn ra nhiều nơi

– An ninh, trật tự xã hội phức tạp

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7