Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 3 bài 36 sgk trang 114: Dựa...

Câu hỏi thảo luận số 3 bài 36 sgk trang 114: Dựa vào hình 36.3, cho biết kiểu khí hậu nào ở Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất...

Câu hỏi thảo luận số 3 bài 36 sgk trang 114. Ở Bắc Mĩ, kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất. Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

Quảng cáo

Dựa vào hình 36.3, cho biết kiểu khí hậu nào ở Bắc Mĩ chiếm diện tích lớn nhất

Ở Bắc Mĩ, kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7