Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 2 bài 44 sgk trang 136: Dựa...

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 44 sgk trang 136: Dựa vào hình 44.4, cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ. Chúng được nuôi...

Câu hỏi thảo luận số 2 bài 44 sgk trang 136. Lời giải chi tiết Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ

Dựa vào hình 44.4, cho biết loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ. Chúng được nuôi chủ yếu ồ đâu? Vì sao? 

Quảng cáo

Dựa vào hình 44.4, loại gia súc chủ yếu được nuôi ở Trung và Nam Mĩ là bò

– Bò thịt, bò sữa được nuôi nhiều ở Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Ư-ru-goay, Pa-ra-goay. Ớ đây, có nhiều đồng cỏ rộng tươi tốt.

– Cừu, lạc đà được nuôi chủ yếu trên sườn núi An-đét, phù hợp với điều kiện chăn thả, khí hậu.


Mục lục môn Địa 7