Trang chủ Lớp 7 Địa lí lớp 7 Câu hỏi thảo luận số 1 bài 36 sgk trang 113: Địa...

Câu hỏi thảo luận số 1 bài 36 sgk trang 113: Địa hình chia làm ba khu vực rõ rệt, kéo dài theo chiều kinh tuyến....

Câu hỏi thảo luận số 1 bài 36 sgk trang 113. Bài 36. Thiên nhiên Bắc Mĩ

Quan sát các hình 36.1 và 36.2, nêu đặc điểm cấu trúc địa hình Bắc Mĩ

Quảng cáo

Địa hình chia làm ba khu vực rõ rệt, kéo dài theo chiều kinh tuyến.

– Dải núi Coóc-di-e đồ sộ ở phía tây, bao gồm nhiều dãy núi song song, xen vào giữa là các sơn nguyên và cao nguyên.

– Miền đồng bằng ở giữa rộng lớn tựa như một lòng máng khung lồ, cao ở phía bắc và tây bắc, thấp dần về phía nam và đông nam.

– Miền núi già và sơn nguyên ở phía đông, chạy theo hướng đông bắc – tây nam.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Địa 7