Trang chủ Lớp 7 SBT Sinh lớp 7 Bài tập tự luận 1,2,3 trang 111 SBT Sinh học 7: Bài...

Bài tập tự luận 1,2,3 trang 111 SBT Sinh học 7: Bài 1. Tại sao nói sự sinh sản của thỏ tiến hoá hơn thằn lằn...

Bài 1. Tại sao nói sự sinh sản của thỏ tiến hoá hơn thằn lằn ?

. Bài tập tự luận 1,2,3 trang 111 SBT Sinh học 7 – B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 111

Bài 1. Tại sao nói sự sinh sản của thỏ tiến hoá hơn thằn lằn ?

Thỏ đẻ con tiến bộ hơn đẻ trứng ở thằn lằn vì:

– Sự phát triển phôi trong cơ thể mẹ bằng chất dinh dưỡng của cơ thể mẹ nên ổn định, an toàn, có đầy đủ chất dinh dưỡng và điều kiện phát triển hơn, không phụ thuộc nhiệt độ môi trường và lượng chất dinh dưỡng của noãn hoàng ở trong trứng.

Con non được nuôi bằng sữa mẹ không phụ thuộc vào khả năng bắt mồi và mồi trong tự nhiên như các loài khác, nên tỉ lệ sống sót 

Bài 2. Hãy điền các thông tin phù hợp vào các ô trống trong bảng sau về so sánh đời sống cấu tạo ngoài của chim với thỏ.

Tiêu chí

Chim

Thỏ

Khác nhau

Đời sống

Bộ lông

Da

Miệng

Mắt

Tai

Chi trước

Chi sau

Đặc điểm sinh sản

Giống nhau
Tiêu chí

Chim

Thỏ

Khác

Đời sống

Bay lượn

Đào hang ẩn nấp

nhau

Bộ lông

Lông vũ dày xốp

Lông mao

Da

Không có tuyến mồ hôi, tuyến nhờn

Có tuyến mồ hôi, tuyến nhờn

Miệng

Có mỏ sừng, không có răng

Không có mỏ sừng, có răng

Mắt

Mi mắt thứ ba phát triển

Quảng cáo

Mi mắt thứ ba khổng phát triển

Tai

Không có vành tai

Có vành tai

Chi trước

Phát triển biến đổi thành cánh

Ngắn

Chi sau

Có lớp vảy sừng bao bọc

Không có lớp vảy sừng bao bọc

Đặc điểm sinh

sản

Không có tuyến vú, đẻ trứng và ấp trứng

Có tuyến vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa

Giống

nhau

Đều là động vật hằng nhiệt ; cơ thể có lông che phủ ; các ngón chân của thỏ và chân sau của chim có móng vuốt ; thích nghi với đời sống ở cạn

 
Bài 3. Hãy điền các thông tin phù hợp vào ô trống trong bảng sau thể hiện sự tiến hoá nhất của lớp Thú so với các lớp động vật đã học
 

Hệ tuần hoàn

Hệ tiêu hoá

Hệ hô hấp

Hệ bài tiết

Hộ sinh sản

Hệ thần kinh

Các tập tính

 

 

Hệ tuần hoàn

Hai vòng, tim 4 ngăn, máu nuôi cơ thể không pha trộn

Hộ tiêu hoá

Miệng có răng phân hoá, ống tiêu hoá phân hoá hoàn chỉnh phù hợp với thức ăn thực vật, thịt và ăn tạp

Hộ hô hấp

Có khí quản, phế quản, phổi. Phổi có rất nhiều túi phổi, tăng gấp bội bề mặt trao đổi khí, có cơ hoành tham gia hô hấp

Hệ bài tiết

Thận sau có cấu tạo hoàn thiện nhất, ống dẫn nước tiểu, bóng đái

Hệ sinh sản

Thụ tinh trong, thai sinh, đẻ con và nuôi con bằng sữa

Hệ thần kinh

Bộ não phát triển, đặc biệt là đại não, tiểu não liên quan đến hoạt động phong phú, phức tạp

Các tập tính

Phong phú : kiếm ăn, tự vệ, giao hoan sinh dục, chăm sóc con non, dạy con