Trang chủ Bài học B- Bài tập tự giải trang 111

B- Bài tập tự giải trang 111

Bài tập trắc nghiệm 33, 34, 35, 36, 37 trang 119 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau.
Bài tập trắc nghiệm 13, 14, 15, 16, 17, 18 trang 114 bài tập SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 19, 20, 21, 22, 23, 24 trang 116 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 trang 117 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau : 

Quảng cáo
Bài tập tự luận 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 112 Sách bài tập sách Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Bài 6. Ô nhiễm môi trường là gì ? Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường là gì?
Bài tập trắc nghiệm 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 112 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập trắc nghiệm 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 113 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI...
Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :
Bài tập tự luận 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 SBT Sinh 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang 111
Bài 1. Con người có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên ?

Bài học trong chương trình Sinh 7(SBT)

Bài học trong chương trình Sinh 9(SBT)

Mới cập nhật

Kể tên một số vật thể và cho biết chất tạo nên vật thể đó
Hướng dẫn trả lời câu 2 trang 35 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 8: Sự đa dạng...
Em quan sát được những vật thể nào trong hình 8.1? Vật thể nào có sẵn trong tự nhiên
Hướng dẫn trả lời câu 1 trang 35 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 8: Sự đa dạng...
Giải bài 3 trang 34 Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo: Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và...
Lời giải bài 3 trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo...
Giải bài 2 trang 34 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Nguyên tắc nào dưới đây được sử dụng để chế tạo nhiệt kế...
Lời giải bài 2 trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo...
Giải bài 1 trang 34 KHTN 6 Chân trời sáng tạo: Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế thuỷ ngân...
Lời giải bài 1 trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo...
Mô tả cách đo và thực hành đo nhiệt độ của cơ thể em
Hướng dẫn trả lời câu hỏi vận dụng trang 34 SGK Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo. Bài 7: Thang...