Trang chủ Lớp 9 SBT Sinh lớp 9 Bài tập trắc nghiệm 19, 20, 21, 22, 23, 24 trang 116...

Bài tập trắc nghiệm 19, 20, 21, 22, 23, 24 trang 116 Sách bài tập Sinh học 9: B- BÀI TẬP TỰ GIẢI trang...

Bài tập trắc nghiệm 19, 20, 21, 22, 23, 24 trang 116 Sách bài tập (SBT) Sinh học 9. Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

Chọn 1 phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất với mỗi bài sau :

19. Gác chất CO, C02 , S02, NỌ

A. các chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường.

B. các chất thải lỏng gây ô nhiễm môi trường.

C. các chất thải khí gây ô nhiễm môi trường.

D. các chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường.

20. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là gì ?

A. Cháy rừng.

B. Thải khói, khí độc từ các nhà máy ra không khí.

C. Sử dụng phương tiện giao thông và đun nấu trong gia đình.

D. Cả A, B và C.

21. Hiện tượng tự nhiên gây ô nhiễm không khí là

A. cháy rừng.

B. núi lửa.

C. sự phân huỷ xác động, thực vật.

D. cả A, B và C.

22. Quan sát hình vẽ sau và cho biết : các chất bảo vệ thực vật và chất độc hoá học thường được tích tụ trong môi trường nào ?

 

A. Môi trường không khí, môi trường nước.

B. Môi trường đất, môi trường sinh vật.

C. Chỉ môi trường đất, môi trường nước.

Quảng cáo

D. Cả A và B.

23. Nguồn gây ô nhiễm phóng xạ từ đâu ?

A. Chất thải từ các công trường khai thác chất phóng xạ.

B. Chất thải từ các nhà máy điện nguyên tử, hạt nhân hoặc các chất phóng xạ bị rò rỉ từ các nhà máy này.

C. Hậu quả các vụ thử vũ khí hạt nhân và vũ khí nguyên tử.

D. Cả A, B và C.

24. Chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường có nguồn gốc từ các hoạt động nào sau đây của con người ?

A. Sản xuất công nghiệp và nông nghiệp

B. Sinh hoạt hằng ngày.

C. Hoạt động y tế ( bông, băng, kim tiêm … đã dùng)

D. Cả A, B và C.

19

20

21

22

23

24

C

D

D

D

D

D