Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 1 trang 16 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 1 trang 16 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng....

Bài 1 trang 16 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Đường truyền ánh sáng trong không khí là đường thẳng.. Bài: Chủ đề 2: Sự truyền ánh sáng

Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng.

Quảng cáo

Thông thường, ánh sáng truyền đi trong không khí có truyền thẳng hay không, vì sao ?

Định luật: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

– Đường truyền ánh sáng trong không khí là đường thẳng.