Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 2 trang 16 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 2 trang 16 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Thế nào là tia sáng, là chùm sang ?...

Bài 2 trang 16 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. + Chùm sáng song song là chùm chùm sáng gồm các tia sáng mà khoảng cách giữa chúng không đổi khi truyền đi.. Bài: Chủ đề 2: Sự truyền ánh sáng

Thế nào là tia sáng, là chùm sang ?

Nêu ba loại chùm sáng thường gặp và đặc điểm về đường truyền của các tia sáng trong mỗi chùm sáng đó.

Quảng cáo

– Tia sáng là đường truyền ánh sáng bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.

– Chùm ánh sáng gồm nhiều tia sáng hợp thành.

+ Chùm sáng song song là chùm chùm sáng gồm các tia sáng mà khoảng cách giữa chúng không đổi khi truyền đi.

+ Chùm sáng hội tụ là chùm sáng gồm các tia tiến lại gần nhau khi truyền đi.

+ Chùm sáng phân kì là chùm sáng gồm các tia sáng ra xa nhau khi truyền đi.