Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 4 trang 118 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 4 trang 118 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện?...

Bài 4 trang 118 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. A. Bóng đèn điện đang sáng.. Bài: Chủ đề 17: Dòng điện – Nguồn điện

Dụng cụ nào sau đây không phải là nguồn điện?

A. Bóng đèn điện đang sáng.

Quảng cáo

B. Acquy.

C. Dynamo gắn ở xe đạp.

D. pin.

Chọn đáp án A.