Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 116 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 116 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Hãy quan sát hình H17.5 và kể tên các nguồn điện trong hình này....

Hoạt động 3 trang 116 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Các nguồn điện như: Pin, ắc – quy, pin năng lượng Mặt Trời, máy phát điện, đi – na – mô, ổ điện… Bài: Chủ đề 17: Dòng điện – Nguồn điện

Hãy quan sát hình H17.5 và kể tên các nguồn điện trong hình này.

Quảng cáo

 

Các nguồn điện như: Pin, ắc – quy, pin năng lượng Mặt Trời, máy phát điện, đi – na – mô, ổ điện..

Mỗi nguồn điện thường có hai cực.

Một số nguồn điện, hai cực được phân ra thành cực dương (kí hiệu bằng dấu +) và cực âm (kí hiệu bằng dấu (-)).