Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 5 trang 9 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 5 trang 9 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Trong các vật sau đây (hình H1.8): Mặt Trời, Mặt Trăng vào đêm rằm, ngọn nến đang cháy,...

Bài 5 trang 9 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng

Trong các vật sau đây (hình H1.8): Mặt Trời, Mặt Trăng vào đêm rằm, ngọn nến đang cháy, chiếc gương phản chiếu ánh nắng mặt trời đang được một người cầm trên tay, vật nào là vật sáng, vật nào là nguồn sáng?

Quảng cáo

– Vật sáng: Mặt Trời, ngọn nến đang cháy, Mặt Trăng, chiếc gương phản chiếu.

– Nguồn sáng: Mặt Trời, ngọn nến đang cháy.