Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Bài 6 trang 9 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí...

Bài 6 trang 9 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Trong một lớp học, thầy giáo đang quay lưng về phái bảng còn học sinh đang nhìn lên bảng...

Bài 6 trang 9 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. bảng là vật sáng. Bài: Chủ đề 1: Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng

Trong một lớp học, thầy giáo đang quay lưng về phái bảng còn học sinh đang nhìn lên bảng (hình H1.9). hãy cho biết:

– bảng là nguồn sáng hay vật sáng ?

– học sinh có nhìn thấy bảng không, vì sao ?

Quảng cáo

– thầy giáo có nhìn thấy bảng không, vì sao ?

 

– bảng là vật sáng

– học sinh có nhìn thấy bảng vì ánh sáng từ bảng chiếu vào mắt học sinh.

– thầy giáo không nhìn thấy bảng vì từ bảng không chiếu vào mắt thầy.