Trang chủ Lớp 7 Tài liệu Dạy - Học Vật lý 7 Hoạt động 3 trang 14 sách Tài liệu Dạy – Học Vật...

Hoạt động 3 trang 14 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7: Dùng đèn chiếu ánh sáng qua một lỗ nhỏ trong và cho ánh sáng đi qua một chiếc hộp...

Hoạt động 3 trang 14 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7. Bài: Chủ đề 2: Sự truyền ánh sáng

Hãy tìm hiểu tia sáng là gì và làm thí nghiệm minh họa theo hướng dẫn sau.

Quảng cáo

Hình H2.5 cho thấy, khi mắt nhìn vào một vị trí trên trang tập, đoạn thẳng có hướng SM biểu diễn một tia sáng truyền từ trang tập đến mắt ta.

Dùng đèn chiếu ánh sáng qua một lỗ nhỏ trong và cho ánh sáng đi qua một chiếc hộp thủy tinh kín có khói, ta sẽ thấy một vệt sáng hẹp và thẳng trong hộp (hình H2.6). Vệt sáng này cho ta hình ảnh về đường truyền của ánh sáng.

  

Tia sáng là đường truyền ánh sáng bằng đường thẳng có mũi tên chỉ hướng.