Trang chủ Lớp 7 Tin học lớp 7 Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu

Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu...

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu – Câu 3 trang 72 SGK Tin học 7. Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu

Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu

Lời giải :

Các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu là : 

B1: Nháy chuột chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc.

Quảng cáo

B2: Nháy Data -> Filter -> AutoFilter (các mũi tên xuất hiện bên cạnh tiêu đề cột).

B3: Nháy vào nút tam giác ngược trên tiêu đề cột.

B4: Chọn giá trị để lọc.