Tin học lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Tin học lớp 7
Để học tốt tin học lớp 7 - Giải bài tập SGK Tin học 7 bảng tính, phần mềm học tập ...
Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu
Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu 
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học...
Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học không? 

Quảng cáo
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế
– Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?

Luyện tập

C9 trang 62 sgk Lý 7, Cho mạch điện có sơ đồ như
Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện - C9 trang 62 sgk Vật lí lớp 7. Cho mạch điện có...
Câu 28 trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1: Hãy điền vào chỗ trống () trong các phát
Hãy điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu.. Câu 28 trang 108 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1 -...
Bài 27.1 trang 68 Sách bài tập Lý 7: Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây...
Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là như nhau trong các mạch điện có...