Tin học lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Tin học lớp 7
Để học tốt tin học lớp 7 - Giải bài tập SGK Tin học 7 bảng tính, phần mềm học tập ...
Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu
Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu 
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học...
Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học không? 

Quảng cáo
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế
– Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?

Luyện tập

Câu hỏi 2 Bài 3 trang 30 Toán 7 Tập 2 : Bài 3. Đơn thức
Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 30 Toán 7 Tập 2 . Ví dụ: (2;,,z;;;3x{y^2};,,dfrac{2}{5}{x^2}{y^3}z).... Bài 3. Đơn thức ...
Câu 48 trang 15 Sách bài tập Toán 7 tập 1: So sánh.
So sánh.. Câu 48 trang 15 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 - Bài 5: Luỹ thừa của một số hữu tỉ ...
Câu 4.4; 4.5; 4.6 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1: Tìm x.
Tìm x.. Câu 4.4; 4.5; 4.6 trang 14 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1 - Bài 4: Giá trị tuyệt đối...