Tin học lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Tin học lớp 7
Để học tốt tin học lớp 7 - Giải bài tập SGK Tin học 7 bảng tính, phần mềm học tập ...
Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu
Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu 
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học...
Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học không? 
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế
– Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?

Luyện tập

Bài 32 trang 120 – Sách giáo khoa Toán 7 tập 1, Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng...
Bài 32. Tìm các tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng minh điều đó.. Bài 32 trang 120 - Sách giáo khoa toán...
Soạn bài Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động – Văn 7 chân trời sáng tạo
Hướng dẫn làm bài Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động trang 112, 113, 114, 115, 116...
Câu 50 trang 46 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2: Tính góc BIC.
Tính góc BIC.. Câu 50 trang 46 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2 - Bài 6: Tính chất ba đường phân...