Tin học lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Tin học lớp 7
Để học tốt tin học lớp 7 - Giải bài tập SGK Tin học 7 bảng tính, phần mềm học tập ...
Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu
Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu 
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học...
Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học không? 

Quảng cáo
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế
– Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?

Luyện tập

Câu 79 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1: Tìm các số a, b, c, d.
Tìm các số a, b, c, d.. Câu 79 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Toán 7 tập 1 - Bài 8: Tính chất...
Bài 8 trang 83 sgk Toán 7 – tập 1, Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo.
Vẽ hai góc có chung đỉnh và có cùng số đo.. Bài 8 trang 83 sgk toán 7 - tập 1 - Hai góc...
Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư – Ngữ văn lớp 7
Văn nghị luận - Soạn bài Xa ngắm thác núi Lư. I. VỀ TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM, 1. Tác giả: Lí Bạch (701...