Tin học lớp 7

Trang chủ Lớp 7 Tin học lớp 7
Để học tốt tin học lớp 7 - Giải bài tập SGK Tin học 7 bảng tính, phần mềm học tập ...
Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:
Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu
Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu 
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.
Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.
Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học...
Với các thao tác lọc đã học, em có thể lọc đồng thời các bạn có điểm 10 và điểm 6 môn Tin học không? 

Quảng cáo
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu
Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế
– Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng lệnh gì của Excel?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?
Làm thế nào để có thể thay đổi hướng của giấy in?

Luyện tập

Bài tập 7 trang 152 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Quan sát hình 40 rồi điền vào chỗ trống (.)
Bài tập - Chủ đề 3: Tam giác - Tam giác bằng nhau - Bài tập 7 trang 152 Tài liệu dạy –...
Câu 67 trang 82 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1: Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F,...
Viết tọa độ các điểm A, B, C, D, E, F, G trong hình 16.. Câu 67 trang 82 Sách Bài Tập (SBT)...
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận trang 30 SGK Ngữ văn 7, Bài văn có ba phần lớn:...
Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận - Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị...