Trang chủ Lớp 7 Tin học lớp 7 Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1...

Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu...

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ – Câu 3 trang 84 SGK Tin học 7. Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu

Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu 

Lời giải :

Quảng cáo

Các bước tạo biểu đồ :

B1: Chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần biểu diễn bằng biểu đồ.

B2: Nháy nút Chart Wizard. Chương trình bảng tính sẽ hiển thị hộp thoại Chart Wizard đầu tiên.

B3: Nháy liên tiếp nút Nexttrên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng ( khi nút Next bị mờ đi), ta sẽ có kết quả là một biểu đồ. 


Mục lục môn Tin 7