Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7 sách Chân trời sáng tạo Bài 1 trang 62 Toán 7 tập 2: Tìm các tam giác...

Bài 1 trang 62 Toán 7 tập 2: Tìm các tam giác cân và tam giác đều trong mỗi hình sau (Hình 13). Giải thích....

Hướng dẫn giải bài 1 trang 62 SGK Toán 7 tập 2 – Chân trời sáng tạo – Bài 3. Tam giác cân

Question - Câu hỏi/Đề bài

Tìm các tam giác cân và tam giác đều trong mỗi hình sau (Hình 13). Giải thích.

– Dựa vào các cạnh bên và số đo các góc ở đáy mỗi tam giác

Answer - Lời giải/Đáp án

a) Tam giác ABM là tam giác đều do có 3 cạnh bằng nhau

   Tam giác AMC cân tại M do AM = MC

Advertisements (Quảng cáo)

b) Tam giác EDG là tam giác đều do có 3 cạnh bằng nhau

   Tam giác EHF cân tại E do EH = EF

   Tam giác EDH cân tại D do DH = DE

c) Tam giác EGF cân tại G do GE = GF

   Tam giác IHG đều do là tam giác cân có 1 góc = 60°

   Tam giác EHG cân tại E do EG = EH

d) Tam giác MBC không cân và không đều vì 3 góc có số đo khác nhau