Trang chủ Lớp 7 Toán lớp 7 sách Chân trời sáng tạo Bài 2 trang 62 Toán 7 CTST tập 2: Cho Hình 14,...

Bài 2 trang 62 Toán 7 CTST tập 2: Cho Hình 14, biết ED = EF và EI là tia phân giác của góc DEF...

Giải bài 2 trang 62 SGK Toán 7 tập 2 sách Chân trời sáng tạo – Bài 3. Tam giác cân
 

Advertisements (Quảng cáo)

Cho Hình 14, biết ED = EF và EI là tia phân giác của \(\widehat {DEF}\)

Chứng minh rằng:

a) \(\Delta EID = \Delta EIF\)

b) Tam giác DIF cân

– Ta sử dụng tính chất c-g-c để chứng minh câu a

– Từ câu a ta suy ra ID = FI và chứng minh được tam giác DIF cân

Advertisements

a) Xét tam giác EID và tam giác EIF có :

IE chung

ED = EF

\(\widehat {IED} = \widehat {IEF}\)( EI là tia phân giác của \(\widehat {DEF}\))

\( \Rightarrow \Delta EID = \Delta EIF(c – g – c)\)

b) Vì \(\Delta EID = \Delta EIF\) nên ID = IF ( 2 cạnh tương ứng )

Do đó tam giác DIF cân tại I (theo định nghĩa tam giác cân)