Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8 Em hiểu như thế nào về câu nói: Thắng lợi của giai...

Em hiểu như thế nào về câu nói: Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới...

Chia sẻ
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Em hiểu như thế nào về câu nói trên của Mác?. Câu nói trên của Mác:“Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”.

Về ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, Các Mác viết: “Thắng lợi của giai cấp tư sản có nghĩa là thắng lợi của chế độ xã hội mới, thắng lợi của chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa đối với chế độ phong kiến”. Ta có thể hiểu như sau:

– Về ý nghĩa của Cách mạng tư sản Anh:

+ Thắng lợi của cuộc cách mạng chính là thắng lợi của giai cấp tư sản.

+ Từ trong thắng lợi đó, một chế độ xã hội mới ra đời – chế độ của giai cấp tư sản nắm chính quyền.

+ Chế độ xã hội mới đó là chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, thay thế chế độ cũ: chế độ phong kiến.