Trang chủ Lớp 8 Lịch sử lớp 8 Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng...

Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?...

Chia sẻ
Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên – Vì sao chế độ cộng hòa ở Anh lại được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến?.
Chế độ cộng hòa ở Anh được thay bằng chế độ quân chủ lập hiến:
 – Sau khi vua Sác-lơ I bị xử tử, Anh trở thành nước cộng hòa, cách mạng đạt tới đỉnh cao.

– Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của mình, tư sản và quý tộc mới đã trao trọng trách cho Crôm-oen với tước Bảo hộ công. Nền độc tài quân sự được thiết lập (năm 1653).

– Sau khi Crôm-oen qua đời, nước Anh rơi vào tình trạng không ổn định về chính trị dẫn tới sự thỏa hiệp giữa Quốc hội với lực lượng phong kiến cũ.

– Chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập ở Anh (tháng 12-1688).

Quảng cáo

=> Như vậy, với chế độ quân chủ lập hiến ở Anh, quyền lực chủ yếu thuộc về Quốc hội (tầng lớp tư sản, quý tộc mới).

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...