Trang chủ Lớp 8 SBT Tiếng Anh lớp 8 Câu 3 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Put the...

Câu 3 Unit 16 Trang 138 SBT Tiếng Anh 8: Put the sentences below in the correct order to produce the...

Put the sentences below in the correct order to produce the instruction to cook spring-rolls or Use the sequence markers in the box to complete the instruction.. Câu 3 Unit 16 Trang 138 Sách Bài Tập ( SBT) Tiếng Anh 8 – Unit 16: INVENTIONS

Put the sentences below in the correct order to produce the instruction to cook spring-rolls or Use the sequence markers in the box to complete the instruction.

Đặt các câu dưới đây theo thứ tự đúng để có những hướng dẫn nếu món chả giò hoặc Sử dụng các từ dưới đây.

first  second after this then next finally

a) Add spices you like.

b) Cut the turnips, carrots, onions into short threads of 2 or 3 cm.

c) Deep-fry the rolls until they tum yellow brown.

d) Mince the pork.

e) Mix up everything in a pot.

f) Wrap the mixture in rice paper to make rolls double the size of a thumb.

Hướng dẫn giải 

Thứ tự đúng: d – b – a – e – f – c

Quảng cáo
Đang tải...

First, mince the pork.

Second, cut the turnips, carrots, onions into short threads of 2 or 3 cm.

Then, add spices you like.

Next, mix up everything in a pot.

After this, wrap the mixture in rice paper to make rolls double the size of a thumb.

Finally, deep-fry the rolls until they turn yellow brown.

Dịch bài đọc 

Đầu tiên, xay thịt heo.

Thứ hai, cắt củ cải, cà rốt, hành vào sợi ngắn của 2 hoặc 3 cm.

Sau đó, thêm gia vị bạn thích.

Tiếp theo, trộn tất cả mọi thứ vào nồi.

Sau đó, gói hỗn hợp trong giấy gạo để làm cho cuộn tăng gấp đôi kích thước của ngón cái.

Cuối cùng, chiên các cuộn cho đến khi chúng chuyển sang màu vàng nâu.