Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 1 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 1 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Chọn các từ: “chất, vật lí, Hóa học” rồi điền vào chỗ trống những từ còn...

Bài 1 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu được gọi là hiện tượng vật lí. Bài 12. Sự biến đổi chất

Chọn các từ: “chất, vật lí, Hóa học” rồi điền vào chỗ trống những từ còn thiếu trong hai câu sau:

Quảng cáo

– Hiện tượng ………………. biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu được gọi là hiện tượng …………….

– Hiện tượng ……………….. biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là ………………………..

– Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu được gọi là hiện tượng vật lí

– Hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất khác, được gọi là hiện tượng hóa học