Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 3 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 3 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Quá trình sản xuất đá vôi gồm hai công đoạn”...

Bài 3 trang 59 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Công đoạn 2: xảy ra hiện tượng hóa học vì sự biến đổi chất là đá vôi đem nung nóng thu được chất mới là. Bài 12. Sự biến đổi chất

Quá trình sản xuất đá vôi gồm hai công đoạn”

– Công đoạn 1: nghiền đá vôi thành từng viên nhỏ.

Quảng cáo

– Công đoạn 2: các viên đá nhỏ được cho vào lò nung nóng để thu được vôi sống ( canxi oxit) và thoát ra khí cacbon đioxit.

Em hãy cho biết ở công đoạn nào xảy ra hiện tượng vật lí, công đoạn nào xảy ra hiện tượng hóa học và giải thích.

– Công đoạn 1: xảy ra hiện tượng vật lí vì chỉ biến đổi về hình dạng mà không có sự biến đổi chất.

– Công đoạn 2: xảy ra hiện tượng hóa học vì sự biến đổi chất là đá vôi đem nung nóng thu được chất mới là canxi oxit và khí cacbon đioxit.