Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hiện tượng vật lý là gì?...

Hoạt động 1 trang 56 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 12. Sự biến đổi chất

Quảng cáo

Hiện tượng vật lý là gì?

Hiện tượng vật lí là hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.