Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Để phân biệt các khí: cacbon đioxit, hiđro, oxi ta có thể tiến hành các thí nghiệm sau:...

Bài 4 trang 48 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Cho các khí trên đi qua nước vôi trong ( dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) ) dư , khí nào làm đục nước vôi trong là khí. Bài 34. Bài luyện tập 6 – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Có 3 lọ đựng riêng biệt các khí sau: cacbon đioxit, hiđro, oxi. Bằng thí nghiệm có thể nhận ra chất khí trong mỗi lọ

Quảng cáo

Để phân biệt các khí: cacbon đioxit, hiđro, oxi ta có thể tiến hành các thí nghiệm sau:

– Cho các khí trên đi qua nước vôi trong ( dung dịch \(Ca{(OH)_2}\) ) dư , khí nào làm đục nước vôi trong là khí \(C{O_2}\)

Phương trình hóa học:    \(C{O_2} + Ca{(OH)_2} \to CaC{O_3} \downarrow {H_2}O\)

-Lấy que đóm đầu có than hồng cho vào các khí, khí nào làm bùng cháy que đóm , khí đó là oxi .

\(C + {O_2}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow C{O_2}\)

– Khí còn lại là hiđro.