Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Bài 4 trang 84 Tài liệu dạy – học Hóa học 8...

Bài 4 trang 84 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hoàn thành bảng so sánh giữa nguyên tử khối, phân tử khối và khối lượng mol nguyên...

Bài 4 trang 84 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 18. Mol – Tài liệu Dạy-học Hóa học 8

Hoàn thành bảng so sánh giữa nguyên tử khối, phân tử khối và khối lượng mol nguyên tử, phân tử của 1 chất.

 

Nguyên tử khối, phân tử khối

Khối lượng mol nguyên tử, phân tử

Giống nhau

Có cùng ………………………

 

Khác nhau

Khối lượng của…….nguyên tử, phân tử.

Khối lượng của …….. nguyên tử, phân tử.

Đơn vị là:……

Quảng cáo

Đơn vị là:………..

 

 

Nguyên tử khối, phân tử khối

Khối lượng mol nguyên tử, phân tử

Giống nhau

Có cùng trị số

 

Khác nhau

Khối lượng của 1 nguyên tử, phân tử.

Khối lượng của N nguyên tử, phân tử.

Đơn vị là: đvC

Đơn vị là: g/mol