Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 1 trang 65 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 1 trang 65 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Bài 38. Bài Luyện tập 7...

Hoạt động 1 trang 65 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 38. Bài Luyện tập 7

Quảng cáo

Dựa vào sơ đồ dưới đây, em hãy nêu thành phần hóa học và tính chất hóa học của nước.