Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 45 tài Tài liệu dạy – học Hóa...

Hoạt động 2 trang 45 tài Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hãy quan sát mô hình tượng trưng mẫu chất hình 1.35 và hoàn thành bảng sau:...

Hoạt động 2 trang 45 tài Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Hợp chất. Bài 9. Công thức hóa học (Tài liệu dạy hoá học 8)

Hãy quan sát mô hình tượng trưng mẫu chất hình 1.35 và hoàn thành bảng sau:

 

 

Hợp chất

 

Số nguyên tố

Số nguyên tử

của mỗi  nguyên tố

Công thức

hóa học

 

Nhận xét

Muối ăn

 

 

 

 

Khí cacbon đioxit

 

 

 

Nước

 

 

 

 

Quảng cáo

 

Hợp chất

 

Số nguyên tố

Số nguyên tử

của mỗi  nguyên tố

Công thức

hóa học

 

Nhận xét

Muối ăn

2

1Na, 1Cl

NaCl

 

Khí cacbon đioxit

2

1C, 2O

CO2

Nước

2

2H, 1O

H2O

Nhận xét:

– Công thức hóa học của hợ chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở chân.

– Công thức hóa học dạng chung là AxBy hoặc AxByCz.

 +) A, B, C: kí hiệu hóa học của nguyên tố.

+)  x, y, z: chỉ số cho biết số nguyên tử của nguyên tố trong phân tử.