Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 3 trang 45 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 3 trang 45 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1: Hoàn thành bảng sau và hãy cho biết công thức hóa học cho ta biết được điều...

Hoạt động 3 trang 45 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. 2.1 = 2 (đvC). Bài 9. Công thức hóa học (Tài liệu dạy hoá học 8)

Hoàn thành bảng sau và hãy cho biết công thức hóa học cho ta biết được điều gì.

Tên gọi

Công thức hóa học của chất

Thành phần phân tử của chất

Phân tử khối

Khí hiđro

H2

 

 

Lưu huỳnh trioxit

SO3

 

 

Canxi cacbonat

CaCO3

 

 

Natri sunfat

Na2SO4

 

 

Quảng cáo

 

 

Tên gọi

Công thức hóa học

của chất

Thành phần phân tử của chất

 

Phân tử khối

Khí hiđro

H2

2H

2.1 = 2 (đvC)

Lưu huỳnh trioxit

SO3

1S, 3O

1.32 + 3.16 = 80 (đvC)

Canxi cacbonat

CaCO3

1Ca, 1C, 3O

1.40 + 1.12 + 3.16 = 100 (đvC)

Natri sunfat

Na2SO4

2Na, 1S, 4O

2.23 + 1.32 + 4.16 = 142 (đvC)