Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 86 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 86 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2: Pha chế dung dịch theo nồng độ mol cho trước...

Hoạt động 2 trang 86 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 2. Bài 43. Pha chế dung dịch

Pha chế dung dịch theo nồng độ mol cho trước

Bài tập 2: Từ muối NaCl, nước cất và các dụng cụ cần thiết hãy tính toán và nêu cách pha chế 250ml dung dịch NaCl có nồng độ 0,1M.

Quảng cáo

Bước 1 Tính toán

– Tìm số mol chất tan :

\({n_{ct}} = {C_M}.V\)

– Tìm khối lượng chất tan :

\({m_{ct}} = n.M\)

Bước 2: Nếu cách tiến hành pha chế.