Trang chủ Lớp 8 Tài liệu Dạy - Học Hóa học 8 Hoạt động 2 trang 93 Tài liệu dạy – học Hóa học...

Hoạt động 2 trang 93 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:  ...

Hoạt động 2 trang 93 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1. Lời giải chi tiết Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Lớp 8A có 45 học sinh. Trong đó, số học sinh nữ là 20 bạn. Em hãy cho biết số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm so với số học sinh của lớp? Từ đó, em hãy nêu cách tính phần trăm khối lượng nguyên tố trong hợp chất.

Quảng cáo

 

Công thức tính phần trăm khối lượng của nguyên tố trong hợp chất: