Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ trên và hình 9.1 trong SGK, em hãy:...

Bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 8.  . Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

Dựa vào lược đồ trên và hình 9.1 trong SGK, em hãy:

– Kể tên các hoang mạc

Kết hợp với kiến thức đã học, hãy cho biết những hoang mạc trên nằm trong điều kiện khí hậu nào (Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng).

☐ Khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải.

Quảng cáo

☐ Khí hậu cận nhiệt núi cao.

☐ Khí hậu nhiệt đới khô và cận nhiệt lục địa.

– Tên các hoang mạc: hoang mạc Muối Lớn, hoang mạc Nêphut, hoang mạc Rup en Khali.

– Những hoang mạc trên nằm trong điều kiện khí hậu:

☐ Khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải

☐ Khí hậu cận nhiệt núi cao

☒ Khí hậu nhiệt đới khô và cận nhiệt lục địa