Tập bản đồ Địa lí 8

Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8
Bài 4 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ trang 49, em hãy cho...
Dựa vào lược đồ trang 49, em hãy cho biết miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có những loại khoáng sản chính nào. Phân bố ở đâu.
Bài 3 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 8: Đều là các đồng bằng châu thổ rộng lớn...
Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy cho biết sự giống nhau và khác nhau giữa hai đồng bằng lớn ở nước ta.
Bài 2 trang 50 Tập bản đồ Địa lí 8: Chế độ mưa: không đồng nhất. Khu vực duyên...
Em hãy cho biết đặc điểm của chế độ nhiệt và chế độ mưa của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
Bài 3 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ, nội dung SGK và kiến...
Dựa vào lược đồ, nội dung SGK và kiến thức đã học, hãy:
Bài 1 trang 49 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản...
Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ” và nội dung SGK, em hãy điềm tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây nội dung phù hợp.
Bài 1 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản...
Dựa vào lược đồ “Địa hình và khoáng sản miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ” và nội dung SGK, em hãy:
Quảng cáo


Bài 2 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 8: Thuận lợi:
Nêu những thuận lợi và khó khăn về giao thông vận tải trong nội bộ miền với các miền khác ở nước ta.
Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 8: Tính chất nhiệt đới của miền này giảm sút...
– Tính chất nhiệt đới của miền này giảm sút khá mạnh?
Bài 1 trang 45 Tập bản đồ Địa lí 8: Xác định (theo bản đồ ở góc đông bắc)...
Đọc lát cắt theo từng thành phần tự nhiên (lát cắt CD từ biên giới Việt – Trung qua Phangxi pang, Phu Pha Phong đến sông Chu)

Mới cập nhật

Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy – học Hóa học 8 tập 1:               1. Hạt nhân được tạo bởi proton và nơtron.
Bài 3 trang 42 Tài liệu dạy - học Hóa học 8 tập 1. 3. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 3 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Tính thể tích khí clo thu được (đo ở đktc)...
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Ta có:
Bài 2 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. (eqalign{ & 56x, + ,16y = {M_{F{e_x}{O_y}}} cr &...
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: + Điện tích hạt nhân là 19+
Bài 1 trang 158 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. b. Tính chất hoá học đặc trưng của A.. Bài:...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Cho a gam kim loại hóa trị II tác dụng...
Bài 10 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. Theo phương trình phản ứng ta có:. Bài: Bài 31....
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1: Tìm nguyên tố R.
Bài 9 trang 155 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1. ⇒ Hóa trị cao nhất cùa R với O là...