Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 8:Mùa hạ:

Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 8:Mùa hạ:...

Bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 8. Lời giải chi tiết Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

Dựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để làm rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm ở nước ta.

Quảng cáo

Các chỉ tiêu chính Các đặc trưng chủ yếu
Số giờ nắng trong năm (giờ/năm)  
Lượng kilocalo nhận được bình quân trên m2 lãnh thổ  
Lượng mưa tung bình năm (mm)  
Độ ẩm không khí (%)  
Gió thịnh hành trong năm

-Mùa hạ:

-Mùa đông:

Các chỉ tiêu chính Các đặc trưng chủ yếu
Số giờ nắng trong năm (giờ/năm) 1400 – 3000 giờ/năm
Lượng kilocalo nhận được bình quân trên m2 lãnh thổ 1 triệu kilocalo/m2
Lượng mưa tung bình năm (mm) 1500 – 2000 mm/năm
Độ ẩm không khí (%) Rất cao > 80%
Gió thịnh hành trong năm

-Mùa hạ:thổi từ tháng 5 – 10, hướng Tây Nam và Đông Bắc, với tính chất mát và ẩm, gây mưa lớn kéo dài cho vùng đón gió ở Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước.

-Mùa đông:thổi từ tháng 11 – 4, hướng Đông