Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào nội dungSGK, em hãy điền vào chỗ chấm () ở lược đồ bên tên các thành phố lớn của châu Á....

Bài 1 trang 9 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 6: Thực hành: Đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á

Quảng cáo

Dựa vào nội dungSGK, em hãy điền vào chỗ chấm (…) ở lược đồ bên tên các thành phố lớn của châu Á.