Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 8: Tính chất...

Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 8: Tính chất nhiệt đới của miền này giảm sút khá mạnh?...

Bài 2 trang 47 Tập bản đồ Địa lí 8. Tính chất nhiệt đới của miền này giảm sút khá mạnh?. Bài 41: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

Dựa vào vị trí, địa hình và hướng gió, hãy giải thích vì sao:

– Tính chất nhiệt đới của miền này giảm sút khá mạnh?

– Ở miền này, mùa đông thường đến sớm và kết thúc muộn hơn các miền khác?

Quảng cáo

– Tính chất nhiệt đới giảm sút khá mạnh vì :

+ Vị trí của miền nằm ở vĩ độ cao nhất của nước ta, cửa ngõ đón gió mùa đông bắc. Gió mùa đông bắc đến đây đầu tiên và kết thúc muộn nhất.

+ Do cấu trúc địa hình nước ta có hướng cánh cung, tạo điều kiện cho sự xâm nhập sâu của gió mùa đông bắc vào mùa đông.

+ Sự ưu thế hơn về độ cao địa hình, có một sô ngọn núi cao 2000m ở biên giới Việt – Trung.

– Ở miền này, mùa đông thường đến sớm và kết thúc muộn hơn các miền khác:

+ Đây là cửa ngõ đón gió mùa đông bắc nên mùa đông đến sớm hơn các nơi khác.

+ Địa hình của miền có các cánh cung mở về phía đông bắc, tạo điều kiện cho sự xâm nhập sâu của gió mùa đông bắc vào mùa đông.