Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 8: Thuận lợi:

Bài 2 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 8: Thuận lợi:...

Bài 2 trang 48 Tập bản đồ Địa lí 8. + Có các tuyến đường sang nước bạn Lào hay Trung Quốc, dễ dàng thông thương, giao lưu văn hóa.. Bài 42: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

Nêu những thuận lợi và khó khăn về giao thông vận tải trong nội bộ miền với các miền khác ở nước ta.

Quảng cáo

– Thuận lợi:

+ Phát triển tất cả các loại hình giao thông.

+ Có tuyến đường bộ và đường sắt Bắc – Nam chạy qua, dễ dang giao lưu với các miền khác trên cả nước.

+ Có các tuyến đường sang nước bạn Lào hay Trung Quốc, dễ dàng thông thương, giao lưu văn hóa.

– Khó khăn: Nhiều núi cao, hiểm trở nên giao thông còn hạn chế, nhiều nơi ở vùng núi cao chưa có giao thông hiện đại, việc đi lại của người dân còn khó khăn.