Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 8: Phát triển...

Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 8: Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao....

Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa lí 8. Quá trình phát triển đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu. Biểu hiện điển hình là sự. Bài 13: Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á

Quảng cáo

Đặc điểm nền kinh tế các nước Đông Á ngày nay là ………… 

– Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

– Quá trình phát triển đi từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu. Biểu hiện điển hình là sự phát triển của Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.