Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào kiến thức đã học hãy:...

Bài 3 trang 25 Tập bản đồ Địa lí 8. Nguyên nhân và hoạt động của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất:. Bài 20: Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Dựa vào kiến thức đã học hãy:

– Điền vào chỗ chấm (…) ở hình bên tên các đai khí áp và gió thổi thường xuyên trên Trái Đất.

– Trình bày nguyên nhân và hoạt động của các loại gió thổi thường xuyên trên trái đất:

+ Gió Tín phong: ……………………

Quảng cáo

+ Gió Tây ôn đới: ……………………

+ Gió Đông cực: ……………………

– Nguyên nhân và hoạt động của các loại gió thổi thường xuyên trên Trái Đất:

+ Gió Tín phong: thổi từ áp cao cận chí tuyến về khu vực áp thấp Xích đạo, gió Tín phong thổi quanh năm, hướng Đông Bắc ở bán cầu Bắc; hướng Đông Nam ở bán cầu Nam. Tính chất của gió: khô, ít mưa .

+ Gió Tây ôn đới: thổi từ áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới, gió thổi quanh năm, hướng tây là chủ yếu. Tính chất của gió: ẩm, đem mưa nhiều.

+ Gió Đông cực: thổi từ áp cao cực về áp thấp ôn đới, gió thổi quanh năm.