Trang chủ Lớp 8 Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 3 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào...

Bài 3 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 8: Dựa vào bảng 32.1 trong SGK, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm () ở các mũi tên chỉ hướng di chuyển của...

Bài 3 trang 37 Tập bản đồ Địa lí 8. Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta

Quảng cáo

Dựa vào bảng 32.1 trong SGK, em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở các mũi tên chỉ hướng di chuyển của bão ở lược đồ “Diễn biến mùa bão dọc bờ biển Việt Nam” trang 36 để thể hiện rõ thời gian thường có các cơn bão đổ vào dọc bờ biển Việt Nam.