Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày...

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta: Trong năm, tất cả các địa phương đều có hai lần...

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.. Việt Nam nằm trong khu vực châu Á gió mùa điển hình, chịu tác động của các khối khí hoạt động theo mùa với hai. Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.

Quảng cáo

Đặc điểm khí hậu: nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

– Nhiệt độ trung bình năm trên cả nước đều trên 200C, đạt tiêu chuẩn khí hậu nhiệt đới.

– Trong năm, tất cả các địa phương đều có hai lần mặt trời lên thiên đỉnh.

– Tổng lượng bức xạ nhận được rất lớn, cán cân bức xạ quanh năm dương (khoảng 75kcal/cm/năm). Số giờ nắng từ 1400 – 3000h/năm.

– Lượng mưa lớn (1500 – 2000 mm), độ ẩm cao (>80%).

– Việt Nam nằm trong khu vực châu Á gió mùa điển hình, chịu tác động của các khối khí hoạt động theo mùa với hai mùa gió chính: gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.


Mục lục môn Địa lí 9