Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong...

Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2 Địa 9...

Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2. Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong  nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2. Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp

Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong  nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ hình 7.2

Quảng cáo

– Hệ thống thủy lợi: kênh mương, hồ chứa nước, đê điều ngăn lũ.

– Hệ thống dịch vụ trồng trọt: nông cụ như máy cày, máy gặt, máy cấy, máy cắt cỏ..; phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây…

– Hệ thống dịch vụ chăn nuôi: con giống, thức ăn chăn nuôi (thức ăn công nghiệp, đồng cỏ), chuồng trại, dịch vụ thú y.

– Các cơ sở vật chất kĩ thuật khác: xe ô tô vận chuyển sản phẩm nông nghiệp.


Mục lục môn Địa lí 9