Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng,...

Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Vì sao các thành phố này lại được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên?: ...

Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang. Vì sao các thành phố này lại được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên?. Các thành phố này được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên vì từ các thành phố này đã mở ra nhiều tuyến giao thông. Bài 26. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Advertisements (Quảng cáo)

Xác định trên hình 26.1, vị trí các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang.

Vì sao các thành phố này lại được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên?

– Các thành phố: TP. Đà Nẵng (góc phía Đông bắc của vùng), Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

– Các thành phố này được coi là cửa ngõ của Tây Nguyên vì từ các thành phố này đã mở ra nhiều tuyến giao thông quan trọng nối liền với vùng Tây Nguyên ở phía Tây. Đây chính là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên.

Đường Hồ Chí Minh (Đà Nẵng- KonTum)

Quốc lộ 19 (Quy Nhơn – Gia Lai)

Quốc lộ 26 (Nha Trang – Đăk Lăk)

Mục lục môn Địa lí 9