Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai...

Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi: Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)...

Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi.. Titan: Hà Tĩnh. Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Quan sát hình 24.3, xác định vị trí các cơ sở khai thác khoáng sản: thiếc, crôm, titan, đá vôi.

Quảng cáo

Các cơ sở khai thác khoáng sản:

– Thiếc: Nghệ An

– Crôm: Thanh Hóa

– Titan: Hà Tĩnh

– Đá vôi: Thanh Hóa, Nghệ An

 


Mục lục môn Địa lí 9