Trang chủ Lớp 9 Địa lí lớp 9 Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu...

Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.: Xác định trên hình 24.3 , những ngành công...

Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.. Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

Xác định trên hình 24.3 , những ngành công nghiệp chủ yếu của các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Huế.

Quảng cáo

– Thanh Hóa: cơ khí, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phẩm.

– Vinh: cơ khí, chế biến lâm sản, sản xuất hàng tiêu dung, chế biến lương thực thực phẩm.

– Hà Tĩnh: chế biến lâm sản.

– Đồng Hới: sản xuất vật liệu xây dựng.

– Đông Hà: chế biến lương thực thực phẩm.

– Huế: cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực thực phẩm.


Mục lục môn Địa lí 9