Trang chủ Lớp 9 SBT Địa lí lớp 9 Câu 1 trang 63 SBT Địa lý 9: Nối chữ cột A...

Câu 1 trang 63 SBT Địa lý 9: Nối chữ cột A với cột B...

Nối chữ cột A với cột B . Câu 1 trang 63 Sách bài tập (SBT) Địa lý 9 – Bài 26. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

Advertisements (Quảng cáo)

Hãy nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B để được một sơ đồ đúng.

A

B

Nghề chăn nuôi bò, khai thác và nuôi trồng thủy sản là thế mạnh của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ vì:

Số lượng đàn bò và sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản tăng liên tục.

Vùng biển của Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều ngư trường lớn, nhiều bãi cá, bãi tôm.

Việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và chăn nuôi bò đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Vùng có diện tích mặt nước lớn để nuôi trồng thủy sản.

Việc chăn nuôi bò, đặc biệt là chăn nuôi bò đàn phát triển rất thuận tiện tại các đồng cỏ vùng đồi gò phía tây.

Dân cư có kinh nghiệm chăn nuôi bò đàn, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Nối cột A với các tất cả các ý ở cột B